Jak używać hashtagów na Instagramie i mieć wyniki

Jak używać hashtagów na Instagramie i mieć wyniki

Nie lubisz ich, ale wiesz, że trzeba używać. Tylko po co i jak ? 🤷‍♀️

Mimo że są one jedną z najbardziej czasochłonnych i niewdzięcznych czynności na Instagramie, zasługują na solidny artykuł i pełne rozpoznanie mocy sprawczej. Hashtagi na Instagramie to jedno z najmocniejszych “mechanizmów” pozyskiwania nowych obserwujących i stabilnego powiększania grona swojej publiczności na Instagramie. Hashtagi zastosowane umiejętnie działają jak darmowa reklama

Jak stworzyć i używać ZNACZNIKA NAZWY na Instagramie.

Jak stworzyć i używać ZNACZNIKA NAZWY na Instagramie.

Instagram podesłał Ci powiadomienie o nowej funkcji, która nazywa się Znacznik Nazwy ?
Nowa funkcja została przez Ciebie, kliknięta i po dwóch minutach zamknięta 🤪
To witaj w klubie :) Wszystkie nowe funkcje pojawiające się na Instagramie, bardzo mnie cieszą, ale przyznam, że samo ich odkrywanie zaczyna być ekscytujące, dopiero gdy nadejdzie Aha moment. Tak nazywam moment olśnienia, kiedy dociera do mnie, jak używane tej funkcji ułatwi Ci życie. Znacznik Nazwy ma wielką moc ! Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam Cię do fajnej zabawy przy tworzeniu swojego znacznika i kreatywnego używania tej funkcji. W artykule będę używała oryginalnej nazwy Znacznika Nazwy, czyli NameTag.

Zdziwisz się, co potrafi aparat w Twoim telefonie.

Zdziwisz się, co potrafi aparat w Twoim telefonie.

Kiedy patrzyłam w internecie na Jej zdjęcia, zawsze zastanawiałam się, jak Ona to robi ? Niby byłyśmy nad tym samym jeziorem a zdjęcia mamy takie, jakby każda z nas była na innym kontynencie. Ona oczywiście na Hawajach a ja nad stawem rybnym.

Któregoś razu poprosiłam ją o fachową ekspertyzę moich umiejętności a zaraz później ekspertyzę mojego aparatu fotograficznego marki Canon, który prawdopodobnie był przyczyną wszystkich moich niepowodzeń.

Nawet nie przyszło mi do głowy, że takie zdjęcia można robić telefonem. Jak to możliwe, że mamy takie drogie kamery w telefonach i tak amatorsko z nich korzystamy. 

Dlaczego Twoja firma powinna natychmiast zaistnieć na Instagramie.

Dlaczego Twoja firma powinna natychmiast zaistnieć na Instagramie.

Po­ku­tu­je opi­nia, że In­sta­gram to plat­for­ma, którą in­te­re­su­ją się tylko na­sto­lat­ki. Takie miej­sce do wkle­ja­nia wła­sne­go sel­fie lub zdję­cia wczo­raj­szej ko­la­cji. Tym­cza­sem In­sta­gram wy­cho­dzi na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom firm i w bły­ska­wicz­nym tem­pie wpro­wa­dza funk­cje dla kont biz­ne­so­wych.

Wy­obraź sobie, że na ponad 80% użyt­kow­ni­ków In­sta­gra­ma ob­ser­wu­je marki (konta biz­ne­so­we) z wła­snej ini­cja­ty­wy. Z nową funk­cją ta­go­wa­nia pro­duk­tów na zdję­ciach, po­ten­cjal­ny klient ma nie­mal­że na­tych­mia­sto­wy do­stęp do in­for­ma­cji o pro­duk­cie włącz­nie z moż­li­wo­ścią za­ku­pu pro­duk­tu pro­sto ze zdję­cia. Funk­cja pro­wa­dze­nia skle­pu na In­sta­gra­mie tak szyb­ko po­ja­wi­ła się w Pol­sce, że wielu wła­ści­cie­li firm nie zdą­ży­ło się jesz­cze zo­rien­to­wać, a co do­pie­ro przy­go­to­wać na taką moż­li­wość.

Dlaczego tracisz followersów na Instagramie i jak temu zapobiec.

Dlaczego tracisz followersów na Instagramie i jak temu zapobiec.

Dzisiaj wskażę Ci trzy najważniejsze powody dla, których tracisz swoją instawidownię, ale zanim zacznę, musisz wiedzieć, że zgodnie z koncepcją Instagrama, każdy ma prawo Cię follow i unfollow, kiedy tylko ma ochotę. Pamiętanie o tej zasadzie uchroni Cię przed frustracją mozolnego budowania społeczności. Oczywiście, jeśli Instagram jest dla Ciebie miejscem, gdzie miło spędzasz czas, spadająca liczba followersów nie powinna robić na Tobie żadnego wrażenia. Jeśli jednak poważnie podchodzisz do budowania swojej marki na Instagramie i planujesz w przyszłości korzystać ze wszelkich jego dobrodziejstw to zostań proszę ze mną do końca artykułu.